Vanuit een steeds grotere behoefte en noodzaak van nieuwe Nederlanders binnen zuidoost bieden wij taal- en computerlessen. De lessen worden wekelijks op de maandag, woensdag en vrijdag gegeven. De spreiding van de lesdagen maakt dat wij de lessen op verschillenden niveaus kunnen aanbieden. De taallessen zijn onderverdeeld in de volgende groepen.

“Taal contact” Waarin de nadruk ligt op het communiceren en de lessen vooral praktisch van karakter zijn. Deze groep is voor de mensen die laaggeletterd zijn, en/of de taal helemaal niet machtig zijn.

“Taal regulier” voor de mensen die in eigen land vaak al een opleiding hadden en hier in Nederland alleen nog de Nederlandse taal moeten leren zodat zij een grotere kans op de arbeidsmarkt maken.

voor de computerlessen hebben wij een Senioren groep, een beginnersgroep en een reguliere groep.

De stichting Maatschappelijk Makelaars heeft deze inhoudelijk en uitvoerend verzorgd en deze lessen worden aangeboden op de locatie Ala Kondre, aan het Krimpertplein te Amsterdam Zuidoost.

kid-swim-1